Privacy policy and cookies

Polityka prywatności sklepu internetowego Marsandia

 

Co znajdziesz w tym dokumencie?

 

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

1.       wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych
i o Twoich prawach;

2.       szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie,

3.       informacje o plikach cookies.

 

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

Administrator

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Zabezpieczenie danych osobowych

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo sprzeciwu

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Dodawanie opinii o produktach

Rejestracja konta w Sklepie

Zakupy w Sklepie bez rejestracji Konta

Zapisanie się do newslettera

Część III – informacje o plikach cookies

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

Rodzaje plików cookies

Jak usunąć pliki cookies

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zewnętrzne pliki cookies

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Profilowanie

  

Część I – Postanowienia ogólne

 

§ 1

Administrator

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Marsandia Sebastian Świątek, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 731-206-84-54. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub  określamy się jako Administrator”.

2.       Możesz skontaktować się z nami:

a.       listownie: ul. Wschodnia 48, 95-054 Ksawerów,

b.      e-mailem na adres: bok@marsandia.pl.

 

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a.       „Sklep” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://www.marsandia.pl/,

b.      „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

c.       RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

 

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

1.       Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania ze Sklepu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2.       Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

 

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1.       Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a.       masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b.      możesz dokonywać ich sprostowania,

c.       możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d.      masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.       W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3.       Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki. 

 

§ 5

Prawo sprzeciwu

1.       Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a.    na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b.    na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2.       Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1.       W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

2.       Polityka znajduje się na stronie https://www.marsandia.pl/content/polityka-prywatnosci-oraz-cookies-6 oraz w naszej siedzibie.

  

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

b.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e.      Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f.        Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Dostawcy oprogramowania do prowadzenia Sklepu,

2)      Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Sklepie i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

3)      Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,

4)      Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu.

5)      Podmiotom zajmującym się wysyłką newsletterów.

6)      Podmiotom zajmującym się dla nas obsługą połączeń telefonicznych.

7)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi IT

8)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe

g.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. 

a.       Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, nie dokonujemy transferu Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 9

Dodawanie opinii o produktach

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu umożliwienia publikacji Twojej opinii dotyczącej oferowanych przez nas produktów.

b.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zamieścić swojej opinii.

d.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e.      Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Marketing własnych produktów i usług, polegający na promocji właściwości naszych towarów oraz badaniu opinii, satysfakcji i zadowolenia klientów z zakupionych produktów.

f.        Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Dostawcy oprogramowania do prowadzenia Sklepu.

2)      Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie.

3)      Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

4)      W sytuacji, w której podpiszesz swoją opinię, Twoje dane będą widoczne publicznie przez nieograniczony krąg Internautów.

5)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi IT

6)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe

g.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 

b.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, nie dokonujemy transferu Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 10

Rejestracja konta w Sklepie i dokonywanie zakupów w Sklepie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1.       Wykonania umowy o założenie konta w Sklepie oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,

2.       Marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

c.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1)      Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

2)      Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e.      Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią
i kt
órymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f.        Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Dostawcom narzędzi do:

a)      analityki ruchu na stronie,

b)      prowadzenia marketingu,

c)       wysyłki newsletterów,

2)      Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.

3)      Kurierom, Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich
i generowania etykiet dla kurierów.

4)      Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

5)      Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

6)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi IT.

7)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe.

g.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1)      trwania umowy o założenie konta w Sklepie, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2)      prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

h.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza EOG również na podstawie umów zawierających standardowe klauzule umowne.

§ 11

Zakupy w Sklepie bez rejestracji Konta

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1)      Wykonania umowy sprzedaży produktów,

2)      Marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

c.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1)      Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

2)      Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e.      Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f.        Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Dostawcom narzędzi do:

a)      analityki ruchu na stronie,

b)      prowadzenia marketingu,

c)       wysyłki newsletterów,

2)      Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.

3)      Kurierom, Poczcie oraz serwisom służącym do zamawiania usług kurierskich i generowania etykiet dla kurierów.

4)      Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

5)      Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

6)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi IT.

7)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe.

g.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

1)      niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2)      prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

h.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza EOG również na podstawie umów zawierających standardowe klauzule umowne.

  

§ 12

Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

c.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1)      Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2)      Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e.      Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią
i kt
órymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f.        Komu przekażemy Twoje dane?

1)      Dostawcom narzędzi do:

a)      analityki ruchu na stronie,

b)      prowadzenia marketingu,

c)       wysyłki newsletterów.

2)      Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

3)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi IT.

4)      Podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe.

g.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

h.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza EOG również na podstawie umów zawierających standardowe klauzule umowne.

 

 

Część III – informacje o plikach cookies

§ 13

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1.       W Sklepie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

2.       Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a.       marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Sklepie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Sklepie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Sklepie,

b.      obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, zapamiętywania wybranej wersji językowej,

c.       utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Sklepie,

d.      statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu.

§ 14

Rodzaje plików cookies

W Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

a.       sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

b.      stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

c.       zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki lub działań marketingowych w naszym Sklepie.

§ 15

Jak usunąć pliki cookies

1.       Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2.       Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3.       Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

     Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

     Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

     Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

     Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

     Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 16

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Sklepie.

§ 17

Zewnętrzne pliki cookies

1.       Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

2.       Korzystamy z usług:

·         Google Analytics, Google Tag Manager, Google Double Click, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

·         Plugin społecznościowy Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA)

·            Hotjar Limited Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta - plugin pozwalający na zapisywanie statystyk dotyczących zachowań użytkowników na stronie, np. w jakie linki klikają użytkownicy, co przyciąga uwagę lub co jest nieinteresujące dla użytkowników

Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu.

§ 18

Przekazywanie danych poza EOG

  1. W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych, wskazanych w § 18 ust. 2 pkt 1 Polityki, Twoje dane będą przekazywane poza obszar EOG.
  2. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane przekażemy do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

§ 19

Profilowanie

1.       Na podstawie informacji na Twój temat zebranych przez pliki cookies, może zostać stworzony Twój profil jako użytkownika strony w oparciu o dotyczące Ciebie czynniki osobowe jak np. preferencje czy zainteresowania.

2.       W oparciu o Twój profil uzyskany w następstwie skorzystania z narzędzi analitycznych, nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałby względem Ciebie skutki prawne lub wpływałyby na Ciebie w podobny sposób.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach marketingowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym je zablokować. Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację stosowania przez nas plików cookies. Tutaj znajdziesz więcej informacji, w tym o blokowaniu plików cookies.